keskiviikko 6. huhtikuuta 2016

Koiran madot ja niiden häätö

Koiran madot ja niiden häätö

Muistiinpanot luennolta, eläinlääkäreinä Näreaho Anu, ELT, Eläinlääketieteellisen parasitologian dose,tti, Eläinlääketieteellinen tiedekunta, HY sekä Menna Nina, Vetcare oy, Evidensia Mäntsälä. Alkuun tekstit ovat Näreahon luentodioista, olen erikseen maininnut jos jokin osio on Mennan tekstiä.

Tärkeimmät koiran matotyypit

Sukkulamadot/Pyörömadot
- pyöreä poikkileikkaus
- mm.suolinkaiset, hakamadot, piiskamadot
- suora elämänkierto, ei väli-isäntiä
- tartunta infektiivisestä toukkamuodosta ympäristöstä/ parateenisista isännistä / emältä pennulle
- monet lääkkeet tehoavat

Koiran suolinkainen.
Kuva Wikipediasta
Suolinkainen (tämä kohta. ell. Nina Menna)
- tarttuu emolta kohdusta tai maidon välityksellä tai myöhemmin ympäristöstä
- koiran yleisin loinen Suomessa
- suolistossa voi olla jopa satoja suolinkaisia
- zoonoosi, eli tarttuu ihmiseen, riskiryhmässä alle 2-vuotiaat
- koiranpennut lääkittävä 2-3 viikon iästä alkaen 2 viikon välein 16 viikon ikään saakka (toiseen rokotuskertaan)
- oireina voi olla: ripuli, huono turkki, vatsan turvotus erityisesti pennuilla sekä oksennuksessa tai ulosteessa voi näkyä matoja (tällöin suolisto on täynnä niitä)

Heisimadot
- litteä poikkileikkaus, jaokkeet
- lapamadot
- Väli-isännät välttämättömiä
- tartunta aina väli-isäntien syönnin kautta
- pratsikvanteli, epsipranteli

Suomalaisten koirien sisäloiskartoitus
- vuonna 2006 suomalaisryhmä teki tutkimuksen suomalaisten koirien sisäloisista
- tutkimuksessa oli 541 koiraa
       - suolinkaisia löytyi 17 koiralta (3,1%)
       - hakamatoja 14 koiralta (2,6%)
       - lapamatoja 2 koiralta (0,4%)
       - piiskamatoja 1 (tuonti)koiralta (9,2%)
       - suomalaisten koirien kokonaismatoesiintyvyys oli 5,9%
- Canine intestinal helminths in Finland: Prevalence, risk factors and endoparasite control practices. Veterinary Parasitology 2006. T.Pullola, J.Vierimaa ym.

Millä perusteella koiran matolääke valitaan
- hoito kohdistetaan häädettävään loiseen/loisiin joko diagnoosin tai riskiprofiilin perusteella
          -> valitaan suppein kirjo, jolla haluttu vaikutus saavutetaan
- pikkupennuilla käytetään käytännössä aina matohäätölääkkeenä suun kautta annettavaa valmistetta, koska teho tarvitaan tavallisesti vain suolinkaiseen, turvamarginaalit ovat suuret ja valmisteet soveltuvat myös nuorille yksilöille
- resistenssiä ei toistaiseksi ole raportoitu muutamaan tapausta lukuun ottamatta koiran madoilla.
          -> valitsemalla vain tarvittavan tehon, pyritään siihen että tilanne säilyy hyvänä.

Sisäloisten häätämisestä (ell. Nina Menna)
- Aikuisen koiran sisäloishäädön tulisi pohjautua aina ulostenäytetutkimuksiin
      - koska matojen esiintyvyys on 5,9% ->  6 koiraa sadasta tarvitsee oikeasti matolääkityksen
- lemmikkien omistajat ovat haluttomia tutkituttamaan ulosteita säännöllisesti -> madottavat mieluummin
      - alkuun kerran kuussa, kun on pari negatiivista tulosta ollut tutkimuskertoja harvennetaan
      - mikäli ulostenäytettä ei haluta tutkia pitäisi koira lääkitä 4 kertaa vuodessa (Vetcare).
- monikoiratalouksissa ja lapsiperheissä pitäisi lemmikit madottaa säännöllisesti vähintään 4 kertaa vuodessa

Pentujen madotus (ell. Nina Menna)
- koiranpennun on lääkittävä 2-3 viikon iästä alkaen 2 viikon välein suolinkaisiin tehoavalla matolääkkeellä toiseen rokotuskertaan saakka (16 viikon ikään)
- tällä estetään sisäloistartunnat emältä tai pennun elinympäristöstä

Nuoret ja aikuiset koirat (ell. Nina Menna)
- yli 14 viikon ikäisillä koirilla suositellaan lääkitystä
      1) vain ulostenäytteen perusteella
              - koska todennäköisesti matoja ei ole
      2) vähinään 4 kertaa vuodessa
             - kahdesti vuorokaudessa annettu sisäloishäätölääkitys ei riitä suojaamaan koiria, joilla ei ole
               vastustuskyky loisiin kehittynyt.

Tiineet narttukoirat (ell. Nina Menna)
- Nartut pitäisi madottaa asuttaessa, sekä tiineyden 40. tiineysvuorokaudesta eteenpäin päivittäin, kunnes pennut ovat kahden viikon ikäisiä.
        - tiineyden ja synnytyksen jälkeisen 2 viikon aikana estämään aktivoituvien suolinkaistoukkien
          aiheuttamat tartunnat
        - narttu on hyvä madottaa myös aina pentujen kanssa
- jos kantavalla nartulla on suolinkaistartunta, aktivoituvat toukat keskimäärin tiineyspäivänä 42 ja vaeltavat istukan läpi pentuihin

Metsästyskoirat (ell. Nina Menna)
- metsästyskauden aikana tulisi madottaa kuukausittain, muuna aikana kuten nuoret ja aikuiset koirat
       - heisimatotartuntariski luonnonvaraisista eläimistä kuten hiiristä tai riistan sisäelimistä

Markkinoilla olevat matolääkkeet
(Tästä eteenpäin on taas omaa tekstiä)

Reseptivapaat
(muistutan että sukkulamadot on sama asia kuin pyörömadot)

Fenbendatsoli
- Axilur (tabletti), Nemavet (jauhe)
- laajakirjoinen: tehoaa sukkulamatoihin, heisimatoihin sekä Giardia-infektioon.
- sopii kaikille koirille, vastasyntyneille pennuille sekä tiineille (viimeinen kolmannes)/imettäville nartuille
- normaaliannostus painon mukaan kolmena peräkkäisenä päivänä
- tabletit ovat lähes mauttomia ja hajuttomia, ne voidaan sekoittaa ruokaan murskattuna tai lietettynä pieneen määrään vettä
- annos Axilurilla 250mg 1 tabl/ 5kg, 500mg 1 tabl/10 kg

Febanteeli, pyranteeli & pratsikvanteli
- Drontal comp vet, Veloxa vet, Caziel (tabletti)
- laajakirjoinen: tehoaa pyörömatoihin ja heisimatoihin
- kerta-annoshoito
- makutabletti annetaan joko juuri ennen ruokintaa tai ruokinnan yhteydessä
- ei sovellu nartuille tiineyden kahden ensimmäisen kolmanneksen aikana, sopii imetyksen aikana
- Veloxa vet:issä lääkeaine on kapseloitu niin että tabletin pitäisi maistua nirsommallekin koiralle
- annos miedommilla 1 tabl/10kg, vahvemmilla 1 tabl/35kg

Pratsikvanteli
- Droncit vet (tabletti)
- vain heisimatoihin
- leveä heisimato vaatii isomman annostuksen -> 8 tablettia / 10 kg, muissa heisimadoissa riittää 1 tbl/10kg
- tablettia annetaan suoraan suuhun tai sekoitetaan pieneen määrään ruokaa
- sopii tiineyden ja imetyksen aikana

Pratsikvanteli, oksanteeli & pyranteeli
- Dolpac Vet (tabletti)
- laajakirjoinen: tehoaa sukkulamatoihin ja heisimatoihin
- kerta-annoshoito, tabletit annetaan mieluiten tyhjään mahaan vähintään tuntia ennen ruokaa
- ei sovellu alle 2 kuukauden ikäisille tai alle kilon painaville koirille
- ei suositella tiineyden tai imetyksen aikana
- annostus joko 1tabl/2kg, 1 tabl/10kg tai 1 tabl/ 25kg

Fabanteeli & pyranteeli
- Welpan vet (liuos)
- melko kapeakirjoinen, tehoaa pyörömatoihin (suolinkaiset, hakamadot ja piiskamadot)
- voidaan annostella suoraan suuhun tai sekoittaa ruokaan
- sopii pennuille tai enintään vuoden ikäisille koirille, ei tiineyden tai imetyksen aikana
- annos 1ml/1kg

Pyranteeli
- Canex vet (pasta ((eli tahna)))
- kapeakirjoinen, tehoaa suolinkaisiin ja hakamatoihin (Suomen oloissa riittävä, ellei koira syö raakaa järvikalaa)
- kerta-annoshoito, voidaan antaa sellaisenaan tai sekoittaa ruokaan
- jos matotartunta havaitaan, suositus on antaa kerta-annos kahdesti viikon välein
- sopii pennuille sekä kantaville ja imettäville nartuille

Flubendatsoli
- Flubenol (pasta)
- laajakirjoinen, tehoaa sukkulamatoihin sekä heisimatoihin
- annostus suolinkaisille ja hakamadoille kerran päivässä kahtena peräkkäisenä päivänä
- muille madoille annostus kerran päivässä kolmena peräkkäisenä päivänä
- sopii pennuille sekä kantaville ja imettäville nartuille

Reseptivalmisteet

Stronghold
- selamektiini
-  paikallisvaleluliuos
- tehoaa suolinkaisiin, mutta myös väiveisiin, syyhypunkkiin, kirppuihin ja korvapunkkiin
      -> ei pelkästään siis sisäloislääke
- ei alle 6-viikkoisille pennuille, sopii kantaville ja imettäville nartuille
- pesua vältettävä 2 tuntia annostelun jälkeen

Advocate
- imidaklopridi ja moksidektiini
- paikallisvaleluliuos
- tehoaa sukkulamaitoihin, mutta myös kirppuihin, korvapunkkiin, väiveisiin, syyhy ja sikaripunkkiin, keuhkomatoihin, ruokatorven matoihin
- ei alle 7-viikkoisille tai alle 1kg painaville koirille

Interveptor vet
- milbemysiinioksiimi
- tabletti, annetaan kerta-annoksena ruoan kanssa tai sen jälkeen
- tehoaa piiskamatoihin, sukkulamatoihin, koukkumatoihin, keuhkomatoihin, ranskalaisiin sydänmatoihin sekä sikaripunkkiin, syyhypunkkin ja nenäpunkkiin
- ei alle 2-viikon ikäisille, voi käyttää tiineyden ja imetyksen aikana

Yleistä madotuksesta
- Kaikki perheen eläimet kannattaa madottaa aina samaan aikaan, koska lääke tehoaa vain sillä hetkellä suolistossa oleviin matoihin, voi lemmikki saada tartunnan heti uudestaan toiselta lemmikiltä
- Ja koska lääke tosissaan vaikuttaa vain sillä hetkellä oleviin matoihin, koiran on mahdollista saada uusi tartunta melkein heti seuraavana päivänä
- jos sekoitat matolääkkeet ruokaan, varmista, että koira syö koko annoksen! Muuten annos jää liian pieneksi
- Vältä alilääkitystä! Anna mieluummin aina hieman isompi annos kuin jätät liian pieneksi. Esimerkiksi 11 kg koiralle voidaan antaa ongelmitta 15kg annos. Dolpac Vetissä suositellaan annettavaksi jopa 20kg annos. Liian pienellä annoksella osa madoista jää eloon -> resistenssiriski kasvaa!
- Ja mietit millaiselle matolääkkeelle oikeasti on tarvetta. Kokonaisuudessaan 5,9% prosentilla koirista oli matoja, näistä 3%:lla oli suolinkaisia ja 2,5%:lla hakamatoja, molemmat kuuluvat pyörömatoihin. Eli periaatteessa Canex vet olisi osuvin matolääke suomalaiselle koiralle.
- Ja jos koira on ihan kaupunkikoira, joka käy vain remmilenkeillä, on sillä oikeasti todella pieni riski saada mitään matotartuntaa. Vapaana metsässä kulkevat koirat ovat sitten eriasia, jos niillä on tapana syödä kaikki syötäväksi kelpaava.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Kommentit tarkistetaan ennen julkaisua (roskapostimainoskommenttien takia)